• Marketplace urządzeń tele-medycznych
 • Procedury medyczne dla urządzeń tele-medycznych
 • Badania kliniczne urządzeń tele-medycznych
 • Sprzedaż i leasing urządzeń tele-medycznych
 • Zintegrowane dane na display’u
 • Wizualizacja danych wg. standardów medycznych
 • Integracja z systemami klasy HIS (Szpitalne Systemy Inform.)
 • Geo-lokalizacja pacjentów
 • Zarządzanie procedurami personelu medycznego
 • Komunikacja on-line z pacjentami
 • Integracja konsultacji lekarskich i systemów Work-flow
 • Integracja systemu HIS z E-kartą
 • Opcja współpracy on-line z ośrodkami klinicznymi
 • Komunikacja z pacjentem przez smartfon
 • Diagnostyka tele-medyczna
 • Terapia tele-medyczna
 • Konsylia on-line
 • E-karta połączona z www.pacjent.gov.pl
 • E-recepta
 • Rezerwacje wizyt
 • Diagnostyka tele-medyczna 
 • Terapia tele-medyczna